Liên hệ

Mọi đóng góp, ý kiến xin liên hệ Hội khuyến học Trường Đại học Nha Trang theo số điện thoại, email.

Địa chỉ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

Số điện thoại

0258 3831149

0258 3831147

Hộp thư

update

Giữ liên lạc