Hội Khuyến học Trường Đại học Nha Trang bàn về quy chế khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học Trường Đại học Nha Trang bàn về quy chế khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa:

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa:

Chủ tịch nước gửi thư thiếu nhi nhân kỷ niệm 50 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'

Chủ tịch nước gửi thư thiếu nhi nhân kỷ niệm 50 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đại hội thi đua và biểu dương phong trào khuyến học toàn quốc lần thứ III năm 2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đại hội thi đua và biểu dương phong trào khuyến học toàn quốc lần thứ III năm 2013

18 suất học bổng đã được trao tại buổi Giao lưu sinh viên với doanh nghiệp

18 suất học bổng đã được trao tại buổi Giao lưu sinh viên với doanh nghiệp

Vấn đề quán triệt đề án 'Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020'

Vấn đề quán triệt đề án 'Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020'

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa: Năm 2013, xây dựng 100% các thôn, tổ dân phố có Chi hội Khuyến học

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa: Năm 2013, xây dựng 100% các thôn, tổ dân phố có Chi hội Khuyến học

Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Khánh Hòa trao học bổng cho học sinh, sinh viên

Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Khánh Hòa trao học bổng cho học sinh, sinh viên

Chung tay xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa

Chung tay xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa