Ra mắt Quỹ hỗ trợ tài năng cấp Quốc gia đầu tiên

Ra mắt Quỹ hỗ trợ tài năng cấp Quốc gia đầu tiên

DANH SÁCH SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG “ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG” NĂM 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG “ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG” NĂM 2012

Hiệu trưởngTrường Đại học Nha Trang QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV.

Hiệu trưởngTrường Đại học Nha Trang QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV.

Khoa Kế toán - Tài chính đã trao 23 suất học bổng trị giá 59 triệu đồng được trao cho các sinh viên có thành tích suất sắc trong các hoạt động học tập và rèn luyện của các liên chi hội.

Khoa Kế toán - Tài chính đã trao 23 suất học bổng trị giá 59 triệu đồng được trao cho các sinh viên có thành tích suất sắc trong các hoạt động học tập và rèn luyện của các liên chi hội.

Trao học bổng khuyến học năm học 2012-2013 của Khoa Công nghệ Thực phẩm

Trao học bổng khuyến học năm học 2012-2013 của Khoa Công nghệ Thực phẩm

Hội Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Khánh Hòa: Tôn vinh giáo viên dạy giỏi và học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học

Hội Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Khánh Hòa: Tôn vinh giáo viên dạy giỏi và học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học

Hội Khuyến học Khánh Hòa:Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học Khánh Hòa:Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài

Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013

Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013

Mẫu Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Quyết định 68/2010/QĐ-TTg và 1 năm thực hiện Quyết định 30/2010/QĐ-TTg

Mẫu Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Quyết định 68/2010/QĐ-TTg và 1 năm thực hiện Quyết định 30/2010/QĐ-TTg

Công văn về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Công văn về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 Hội Khuyến học Việt Nam: Kế hoạch tuyên truyền năm 2012

Hội Khuyến học Việt Nam: Kế hoạch tuyên truyền năm 2012

Hội khuyến học trường ĐHNT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012

Hội khuyến học trường ĐHNT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012