Thông báo

Thông báo Hoãn họp

  • 04/03/2013
Kính gửi: Các đồng chí UV Ban chấp hành Hội Khuyến học
       Do Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm - Chủ tịch Hội Khuyến học đi công tác đột xuất, vì vậy cuộc họp Ban chấp hành vào lúc 7h30 ngày 06/3/2013 sẽ hoãn lại, Thường trực xin thông báo để các đ/c cùng biết, lịch họp sẽ được thông báo sau.
       Trân trọng.
Tống Văn Toản