Chung tay xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa

  • 18-12-2012
  • /
  • Quản trị website
  • 2365
  • Tin HKH Việt Nam
Ngày 28/4/2012, Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình giao lưu gây Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tại Hội trường Thành ủy Nha Trang. Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang đã cùng tham gia tài trợ chương trình này.
Chung tay xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa
Trong đợt này, Ha Quang Land đã tham gia tài trợ 200.000.000đ cho Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa.

Với định hướng hoạt động “Xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Ha Quang Land đang ngày một định hướng rõ hơn trong công tác hoạt động vì cộng đồng, xã hội và thấy được trách nhiệm của mình cùng với tổ chức chính quyền, đóng góp sức người và của để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, chất lượng hơn. 
Ha Quang Land
Ra mắt Quỹ hỗ trợ tài năng cấp Quốc gia đầu tiên

Bài viết trước

Ra mắt Quỹ hỗ trợ tài năng cấp Quốc gia đầu tiên
Hội khuyến học Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Tin tiếp theo

Hội khuyến học Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Bài viết liên quan

Hội khuyến học Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
11/01/2022

Hội khuyến học Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI
04/06/2018

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI

Tỉnh Khánh Hòa: Vận động hơn 10 tỷ đồng vào quỹ khuyến học
10/04/2014

Tỉnh Khánh Hòa: Vận động hơn 10 tỷ đồng vào quỹ khuyến học

 Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa:
11/04/2014

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa: